موسسه تحصیلات عالی میوند

موسسه تحصیلات عالی میوند به تأسی از حکم شماره 3393 مؤرخ 20/6/1386 مقام معظم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و اعطاء جواز شماره 005 مؤرخ 19/7/1386 ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت جلیله تحصیلات عالی و جواز شماره 26872D- مؤرخ 13/6/1386 – اداره محترم حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) به حیث یک نهاد علمی – خصوصی فعلالیت های آموزشی خویش را مؤفقانه به پیش میبرد. میوند همواره در امر بهبود بخشیدن کیفیت تحصیلات عالی در افغانستان متعهد بوده و از بدو تأسیس، با طرح پروگرام های مختلف درسی افراد اقشار مختلف را از دانش و مهارت علمی بهره مند نموده است. تجربه در این موسسه تحصیلی نقش مهم را در رشد مسلکی و تخصصی محصلین ایفا نموده و توسط گروپ از متخصصین و اعضای علمی که زندگی خویش را وقف تحصیلات عالی در افغانستان نموده اند، اداره میگردد. میوند بمنظوم رفع مسولیت ها در برابر جامعه با فراهم سازی زمینه رشد مسلکی علاقمندان، گام نهادن در مسیر کسب و کار، تجارت، ساینس و تکنالوژی، متعهد میباشد.

لیسانس در کمپیوتر ساینس

جهان امروز با وسایل ارتباطات معاصر و فن آوری کنونی به دهکده مبدل شده است. برنامه  لسانس در کمپیوتر ساینس جهت ارایه اصول معیاری علم کمپیوتر ، تکنالوژی معلوماتی و سیستم ارتباطات معاصر فراهم گردیده است. اهداف این برنامه توان مند ساختن محصلان به پست های مختلف بوده که شامل: ایجاد برنامه های نرم افزاری، شبکه سازی، مدیریت پایگاه اطلاعاتی، سیستم مدیریت کمپیوتر و غیره میباشد.

Previous
Next
Show more
1

لیسانس در انجنیری کمپیوتر

جهان امروز با وسیایل ارتباطات معاصر و فن آوری کنونی...
Read More
Show more
4

لیسانس در تکنالوژی معلوماتی

رشد سریع تکنالوژی معلوماتی و سیستم ارتباطات یک بخش حیاتی...
Read More
Show more
10

فاکولته کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی

فاکولته تکنالوژی معلوماتی رشد صریح تکنالوژی معلوماتی و سیستم ارتباطات...
Read More

لیسانس در اداره و تجارت

برنامه ( لسانس دراداره و تجارت) به هدف آماده سازی اشتراک کننده گان به اساس چالش های نظارتی و پست های مدیریتی در سطوح مختلف سکتور دولتی و خصوصی طراحی شده است. برنامه اداره و تجارت مرکب از سه رشته علمی مهم مدیریت، ارتباطات و سیستم معلوماتی بوده و همچنان شامل یک سلسه مهارت های ضروری دیگر میباشد که اشتراک کننده گان را به مدیران معاصر مبدل مینماید. برنامه هذا آمیزه از مهارت های ارتباطی بروز و مدیرتی بوده که برای انکشاف دانش مدیران آینده موثر می باشد.

Previous
Next
Show more
13

Bsc. ECONOMICS (Bachelor of science in Economics)

The Bachelor of Science (Economics) program develops in students a...
Read More
Show more
14

لیسانس در تجارت

برنامه لسانس در تجارت به هدف تشویق محصلان جدید الشمول...
Read More
Show more
11

لیسانس در اقتصاد

Department of Business Administration FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT OF BUSINESS...
Read More

پوهنځی تعلیم و تربیه

موسسه تحصیلات عالی میوند یک نهاد علمی(اکادمیک) وخدمت گذار جامعه بوده بخاطر اراییه خدمات علمی بیشتردرکنار پوهنحی های اقتصاد وکمپیوتر ساینس پوهنحی تعلیم وتربیه در چهار دیپارتمنت (تعلیمات اسلامی‌ُٰ‍ ریاضی ادبیات دری وتاریخ)آغاز به فعالیت نموده انشاالله دیپارتمنت های دیگر به زود ترین فرصت ایجاد میگردد تابتواند خدمات علمی بیشتری را به جوانان وشهروندان این کشورتقدیم نماید پوهنحی تعلیم وتربیه باداشتن اساتید به سویه دوکتورا وماستری دربخش های فوق الذکر درحال اراییه خدمات علمی میباشد. این پوهنحی افتخاردارد که زمینه تحصیل را برعلاوه فارغین صنوف دوازدهم وچهاردهم برای آنعده از معلمین که مصروف خدمت گذاری دربخش تعلیم وتربیه اولاد این وطن میباشند  واز فراگیری تحصیلات عالی بدور مانده اند نیز زمینه سازی نموده تابتواند هرچه بیشتر مصدرخدمت به ملت ومردم خویش گردند.

Previous
Next
Show more
khtb

دیپارتمنت ادبیات دری

این دیپارتمنت مصصم بر این است که بخاطر رشد وانکشاف...
Read More
Show more
122077-004-62353EE2

دیپارتمنت تاریخ

از آن جا که تاریخ احوال گذشتگان را درعرصه های...
Read More
Show more
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org

دیپارتمنت ریاضی

ریاضی یکی از بخشهای اساسی علوم طبیعی است این رشته...
Read More
Show more
1_1

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

اسلام یک دین جامع وکامل است وبرهرمسلمان لازم است که...
Read More

موسسه تحصیلات عالی میوند

چنانکه همه میدانیم رشد وپیشرفت هرجامعه بستگی دارد به تلاش وآگاهی افراد آن جامعه بناء موسسه تحصیلات عالی میوند مصمم است تا برای رشد وشگوفای هرچه بیشتر استعداد ها وتوانایی های نسل جوان که نیروی بشری وسرمایه واقعی ملت را تشکیل میدهند درکنارپوهنحی های اقتصاد‌ کمپیوتر ساینس وتعلیم وتربیه پروگرامهای کوتاه مدت ودرازمدت را دربخش های مختلف راه اندازی نموده تابتواند از این طریق وجبه دینی وملی خویش دربخش تعلیم وتربیه را انجام دهد. بنا آنعده از جوانان وعزیزانیکه خواهان رشد استعداد های درونی خویش هستند ودرآینده میخواهند خدمتگذار جامعه ومردم خویش باشند باما برای تحقق این اهداف مقدس همراه شده به توانایی های خویش بی افزایند.

دوره های آموزشی

IELTS

TOEFLE

CEL

NETWORKING

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید

امکانات موسسه تحصیلات عالی میوند

کتابخانه
برای محصلین

ادامه مطلب!

Maiwand Institute of Higher Studies is an institution established in 2009 and registered with the Ministry of Higher Education of the Islamic Republic of Afghanistan.

انترنت پرسرعت
برای محصلین

ادامه مطلب!

Maiwand Institute of Higher Studies is an institution established in 2009 and registered with the Ministry of Higher Education of the Islamic Republic of Afghanistan.

فضای سبز
برای محصلین

ادامه مطلب!

Maiwand Institute of Higher Studies is an institution established in 2009 and registered with the Ministry of Higher Education of the Islamic Republic of Afghanistan.

پارکینگ وسیع
برای محصلین

ادامه مطلب

Maiwand Institute of Higher Studies is an institution established in 2009 and registered with the Ministry of Higher Education of the Islamic Republic of Afghanistan.